پروانه اشتغال کسب و کار های آنلاین و مجازی، پروانه مطب و مجوز نظام پزشکی :

پروانه اشتغال مطب یا دفترکار مجوزی است که ارائه خدمات پزشکان ، دندانپزشکان و پیراپزشکان پروانه دار را در مطب ها ، دفاترکار و مؤسسات پزشکی یک شهر مجاز می نماید.
صدور پروانه اشتغال مطب ، دفترکار توسط سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به استناد بند ن ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب مجلس محترم شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می پذیرد.
تأسیس و اشتغال مطب پزشکان، دندانپزشکان و دفترکار پیراپزشکان پروانه دار و تغییر محل آن ها باید با اجازه سازمان نظام پزشکی محل صورت پذیرد.
هرگونه فعالیت پزشکان ، دندانپزشکان و پیراپزشکان پروانه دار در موسسات خصوصی ، خیریه ، دولتی و غیر دولتی بدون اخذ پروانه اشتغال مطب و مجوز نظام پزشکی و مطب ، دفترکار از سازمان نظام پزشکی ممنوع بوده و فعالیت غیر مجاز محسوب می گردد.
 

گم شدن مدارک مربوط به حوزه سلامت و پروانه های پزشکی مانند مجوز نظام پزشکی و مطب جزو مدارک با ارزشی محسوب میشوند که گم شدن آنها به منزله ابطال آنها می باشد.  در صورتی که مدارکتان مفقود و یا سرقت شده است می بایست نسبت به ثبت و چاپ اگهی مفقودی آن در روزنامه کثیرالانتشار اقدام شود.

علاوه بر اینکه گم شدن مجوزهای مربوط به کسب و کارهای پزشکی و پیراپزشکی منجر به محدود شدن و ممنوع شدن فعالیتهای مربوطه می گردد، در موارد متععدی گزارشاتی مبنی بر به سرقت رفتن پروانه ها و مجوز های مذکور و سوء استفاده از آنها توسط افراد سودجو و بزهکار دریافت شده است. اینگونه سوء استفاده از مجوزهای فوق عمدتا با آگاهی و به قصد انجام تخلفات صورت می گیرد.

علاوه بر اینکه هنگام مفقود شدن مجوزهای فوق، در قانون برای صدور المثنی ، درج و اعلام آگهی مفقودی در روزنامه های کثیرالانتشار الزامی می باشد و قانونگذار آن را الزامی نموده است ، ضروریست حتی المقدور به منظور پیشگیری از سوء استفاده متخلفان از مدارک مفقودی نسبت به ثبت و اعلام آگهی مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل در یک نوبت اقدام گردد.

امیدواریم مطلب فوق به عنوان  نمونه متن آگهی مفقودی مجوز های کسب و کار برای شما مفید بوده باشد.